dzien soltysa

Dzień Sołtysa

Nasi sołtysi 10 marca w przeddzień dnia sołtysa wybrali się do stolicy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie odbyło się spotkanie z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela i podsekretarzy stanu Rafała Romanowskiego oraz Ryszarda Zarudzkiego. 1„Spotkanie to dało możliwość podkreślenia roli sołtysów na polskiej wsi i podsumowania działalności. Było okazją, aby wyrazić uznanie za codzienną pracę, za […]