Badania Wody

 Informacje o Jakości Wody

2016

Ocena obszarowa gminy Zawady

LUTY: ZAWADY  CIBORY

MARZEC: ZAWADY  CIBORY

KWIECIEŃ: ZAWADY  CIBORY

CZERWIEC: ZAWADY/CIBORY wyniki ZAWADY CIBORY

WRZESIEŃ: ZAWADY  CIBORY

PAŹDZIERNIK: ZAWADY  CIBORY

GRUDZIEŃ: ZAWADY  CIBORY

 2017
LUTY: ZAWADY  CIBORY 

KWIECIEŃ: ZAWADY  CIBORY

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ W KIERUNKU PROMIENIOTWÓRCZOŚCI: ZAWADY CIBORY

CZERWIEC: ZAWADY  CIBORY

LIPIEC: ZAWADY CIBORY

SIERPIEŃ: ZAWADY  CIBORY wyniki ZAWADY  CIBORY

LISTOPAD: ZAWADY CIBORY

 2018
MARZEC: WYNIKI FIZYKOCHEMII SUW CIBORY  I ZAWADY

MARZEC: MIKROBIOLOGIA CIBORY  I ZAWADY

MARZEC: WYNIKI z PPIS CIBORY  I ZAWADY

KWIECIEŃ: BADANIE WODY

MAJ: BADANIE WODY

CZERWIEC: MIKROBIOLOGIA CIBORY  I ZAWADY

LIPIEC KOMUNIKAT: CIBORY  I ZAWADY

LIPIEC WYNIKI: CIBORY I ZAWADY

LISTOPAD WYNIKI: CIBORY I ZAWADY BADANIE ŚCIEKÓW: OŚRODEK ZDROWIA, SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

dodany przez: Targoński Tomasz