Ślubowanie Radnych

              W dniu 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Zawady. Obrady prowadził radny senior Kazimierz Grabowski, w sesji uczestniczyła także przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach Pani Teresa Elżbieta Szymańska.
Obrady sesji uświetnili swoją obecnością:
      Zdzisław Łukaszewicz- Radny Powiatu Białostockiego
      Adam Backiel- Radny Powiatu Białostockiego
      Sebastian Łukaszewicz- Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
      Mariusz Dudziński- Burmistrz Tykocina
      Dariusz Modzelewski- Wójt Gminy Rutki
      Agnieszka Konopka-Wappa- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopkach-Pokrzywnicy
      ks. Andrzej Godlewski- Administrator Parafii Nowe Chlebiotki
         Podczas uroczystej sesji radni złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenie o wyborze na funkcję radnego. Kolejnym etapem sesji było przyjęcie ślubowania przez Wójta Gminy Zawady Pana Krzysztofa Wądołowskiego i przekazania mu stosownego zaświadczenia o wyborze w/w stanowisko. Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady Gminy Zawady. W tym celu powołano komisję skrutacyjną, której zadaniem było przeprowadzenie tajnego głosowania i sporządzenie protokołu. Radni zgłosili dwie kandydatury. W tajnym głosowaniu na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Zawady ponownie wybrano Pana Dariusza Targońskiego, który otrzymał 9 głosów a jego kontrkandydat – 6 głosów. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zawady został Pan Ireneusz Czarnowski.
Zarówno Wójt jak i Przewodniczący po ślubowaniu podziękowali za ponowny wybór i zapewnili o dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. W skład VIII kadencji Rady Gminy Zawady weszli radni:
– Targoński Dariusz;
– Ireneusz Czarnowski;
– Wacław Zambrzycki;
– Paweł Kulesza;
– Grzegorz Zajkowski;
– Kazimierz Grabowski;
– Tadeusz Grabowski;
– Mateusz Zalewski;
– Agata Żebrowska;
– Elżbieta Bielska;
– Janusz Konopka;
– Michał Zajkowski;
– Michał Grabowski;
– Grzegorz Kulikowski;
– Adam Wilczewski.
GALERIA

dodany przez: Targoński Tomasz