SPOTKANIE INFORMACYJNE

stowarzyszenie gmin gornej narwiZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

INFORMACJA

dodany przez: Targoński Tomasz