MOST

Otwarcie nowego mostu w Łasi-Toczyłowo.

W piątek, 8 listopada 2019 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego mostu w miejscowości Łaś-Toczyłowo na rzece Narew. Licznie zgromadzonych mieszkańców wsi Łaś-Toczyłowo, Zajk i okolicznych miejscowości, powitał Krzysztof Wądołowski – Wójt Gminy Zawady. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzeniu inwestycji do realizacji. W uroczystym otwarciu mostu wzięło udział wielu gości, w tym m.in. poseł Kazimierz Gwiazdowski, wicestarosta powiatu białostockiego Roman Czepe oraz radni powiatu białostockiego, wójtowie gmin Trzcianne, Rutki, Wizna i Kobylin-Borzymy, radni i sołtysi gminy Zawady. Nieobecny europoseł Krzysztof Jurgiel przekazał list z gratulacjami. Pierwszy most był wybudowany w czasie stanu wojennego w 1982 roku przez Wojska Inżynieryjne Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 2000 roku most został przebudowany na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (wymieniono wszystkie elementy drewniane, natomiast stalowa konstrukcja nośna została ponownie wykorzystana ). W 2008 r. i 2011 r. ponownie wymieniono przyczółki i część pali. Zimą 2017 r. wskutek naporu kry i jednocześnie porywistych wiatrów drewniana konstrukcja mostu została poważnie uszkodzona. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników został on zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. Wartość robót budowlanych wyniosła 2 259 316 zł, z tego 1 807  453 zł ( 80% ) pochodzi z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pozostałe blisko 452 000 z budżetu Gminy Zawady. Dodatkowo ze środków własnych gmina pokryła koszt opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 35 000 zł i nadzoru inwestorskiego 20 000 zł. GALERIA