OSY      Zakończone zostały prace przy budowie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Konopkach – Pokrzywnicy, Strękowej Górze, Rudnikach, Starym Grabowie oraz siłowni zewnętrznej w Zawadach. Tego typu miejsca do zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu są bardzo potrzebne, zwłaszcza na terenach wiejskich, na których z reguły nie ma innych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Łączny koszt inwestycji wynosi 422 085 zł,  w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 271 554 zł. Wykonawcą inwestycji była firma JORK z Białegostoku.