REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326  z późn. zm.), prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzony na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzeniem i publikacją przy użyciu systemu teleinformatycznego zobowiązany jest wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. (plik DOC) Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=32002152