Wójt Gminy Zawady

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie praw własności nieruchomości