informacja Urząd Gminy Zawady ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pt „Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” W związku z tym, iż wciąż są środki dostępne w postaci grantów w powyższym projekcie na instalację kolektorów słonecznych. Od 1 czerwca prowadzony jest nabór uzupełniający grantobiorców. Liczymy, że w miesiącach czerwiec i lipiec lista podstawowa uczestników zostanie rozszerzona o kolejnych uczestników. Nabór wniosków o grant odbędzie się od 01.06.2021 r. do 31.07.2021 r. Biuro projektu tel. 85 7140 028.