W związku z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informujemy, że przystępujemy do wstępnego określenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w projektowanej ustawie.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zgłoszenia zamiaru zakupu węgla (groszek, orzech, miał) na potrzeby gospodarstwa domowego należy dokonać telefonicznie w sekretariacie Urzędu Gminy Zawady, tel. 85 714 00 28 w terminie do 15 listopada 2022 roku.

Informujemy, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1697).

Po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe poinformujemy o trybie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.