Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, tj.: - Opryskiwacz plecakowy STIHL SR 430 – 1 szt.; - Dmuchawa spalinowa plecakowa BR 800 – 1 szt.; - Latarka L-44753 z osprzętem – 4 szt.; - Zestaw elektronarzędzi: wkrętarka i szlifierka – 1 kpl.; - Buty...
Zawady, 27.10.2023 r. OT.271.3.2023.DJ ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 zł netto ustalonym Zarządzeniem nr 24.2021 Wójta Gminy Zawady z dnia 17 czerwca...
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Wójt Gminy Zawady zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach na stanowisku: pracownik socjalny    OO.111.2.2023 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej...
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024 Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...
...