...
Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa odcinka: "Remont odcinka drogi gminnej Nr 105605B w miejscowości Targonie Wielkie do drogi powiatowej Nr 1969B " Dofinansowanie   107 806,14 zł Całkowita wartość 185 676,90...
Firma KOBA Sp. z o.o. informuje, że został zakończony projekt unijny polegający na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z podłączenia swoich gospodarstw domowych do internetu o prędkości nawet 600 Mb/s....
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, tj.: - Opryskiwacz plecakowy STIHL SR 430 – 1 szt.; - Dmuchawa spalinowa plecakowa BR 800 – 1 szt.; - Latarka L-44753 z osprzętem – 4 szt.; - Zestaw elektronarzędzi: wkrętarka i szlifierka – 1 kpl.; - Buty...
Zawady, 27.10.2023 r. OT.271.3.2023.DJ ZAPYTANIE OFERTOWE przeprowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 zł netto ustalonym Zarządzeniem nr 24.2021 Wójta Gminy Zawady z dnia 17 czerwca...