ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!! REKRUTACJA TRWA DO...
Od 1 stycznia 2019 r. pomoc prawna zostanie rozszerzona o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a osobą uprawnioną do korzystania z pomocy jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy...
 ...
Cena wywoławcza 950 000,00 zł, wadium należy wpłacić do 14.06.2019 r. więcej informacji: BIP ...
...
      ...
 ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: pn.: „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH): 04.03.2019 – 14.04.2019 roku               Celem projektu jest podniesienie...
W związku z ogólnopolskim PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia organizowane są BEZPŁATNE badania mammograficzne. Badania będą prowadzone: 27 lutego 2019 r. w godz. 09:00 - 17:00 Urząd Gminy w Zawadach, Plac Wolności 12 ...
              W dniu 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Zawady. Obrady prowadził radny senior Kazimierz Grabowski, w sesji uczestniczyła także przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej...
      Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawady.       Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Zawady, którzy wzięli udział w wyborach w dniu 21 października 2018 r. Szczególne podziękowania kieruję do...