...
...
...
...
  Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, tj.: - motopompa szlamowa PH 2400; - lanca kominowa z osprzętem; - Wąż tłoczny (75)  - Wąż pożarniczy (W52) - Zwijadło do węży sfinansowano w ramach dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego....
  W związku z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, informujemy, że przystępujemy do wstępnego określenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach...