...
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych   Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów   Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub...
...
Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa odcinka: "Remont odcinka drogi gminnej Nr 105605B w miejscowości Targonie Wielkie do drogi powiatowej Nr 1969B " Dofinansowanie   107 806,14 zł Całkowita wartość 185 676,90...
Firma KOBA Sp. z o.o. informuje, że został zakończony projekt unijny polegający na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z podłączenia swoich gospodarstw domowych do internetu o prędkości nawet 600 Mb/s....