...
...
I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego związana z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”. Zamówienie obejmuje: 1. Serwer rack (1 szt.); 2. Zaporę sieciową wraz z licencjami (1 szt.); 3. Przełącznik...