godlo

Ślubowanie Radnych

              W dniu 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Zawady. Obrady prowadził radny senior Kazimierz Grabowski, w sesji uczestniczyła także przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach Pani Teresa Elżbieta Szymańska. Obrady sesji uświetnili swoją obecnością:       Zdzisław Łukaszewicz- Radny Powiatu Białostockiego       Adam Backiel- Radny Powiatu Białostockiego       Sebastian Łukaszewicz- Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego […]

11-listopada

11 LISTOPADA

       Dnia 11 listopada 2018 r. w Zawadach odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach z udziałem pocztów sztandarowych. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele Gminy Zawady na czele z Wójtem – Krzysztofem Wądołowskim, przedstawiciele samorządu terytorialnego, nauczyciele, strażacy z […]

herb

Podziękowania

      Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawady.       Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Zawady, którzy wzięli udział w wyborach w dniu 21 października 2018 r. Szczególne podziękowania kieruję do tych wyborców, którzy oddali swój głos na mnie oraz mój komitet. Dzięki Wam zaszczytną funkcję wójta gminy Zawady będę sprawował po raz trzeci. Dziękuję żonie, rodzinie, kandydatom […]

Podlaski Urząd Wojewódzki

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

      Wójt Gminy Zawady w dniu 08.10.2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja dla OSP Zawady wyniosła 9 642,60 zł (99%) ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu […]

Targonie-Krytuły

Droga Targonie-Krytuły

       W dniu 01.10.2018 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców wsi Targonie- Krytuły.  W obecności władz Gminy Zawady, mieszkańców wsi oraz przewodniczącego Rady Gminy dokonano otwarcia oraz poświęcenia drogi powiatowej w miejscowości Targonie- Krytuły.       W ramach inwestycji wykonano:       -warstwę wyrównawczą na istniejącym bruku oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku […]

susza

Wnioski do ARiMR

       Wójt Gminy Zawady informuje, że w związku z trwającym naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentom rolnym, którym w wyniku wystąpienia suszy w 2018 r. powstały szkody w uprawach rolnych, utworzony został punkt konsultacyjny w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 17:00 w dniach od 24.09.2018 r. […]

79 rocznica

Rocznica Bitwy Pod Wizną

       W niedzielę 9 września 2018r. w Górze Strękowej po raz kolejny odbyły się uroczystości obchodów 79. rocznicy bitwy pod Wizną, w której 720 osobowa załoga polskiej obrony pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa przez 3 dni odpierała w nierównej walce atak niemieckiego agresora – XIX Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana. Ze względu na ogromną dysproporcję […]

czyste powietrze

Czyste Powietrze

Program  „Czyste Powietrze”       W dniu 06 września 2018r w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Zawady odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze” , przeprowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.       Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dofinansowanie […]

Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Program rządowy Aktywna tablica 2018       Gmina Zawady  w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.  W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 3 zestawy interaktywne w skład których wchodzą: tablice interaktywne, projektory […]

Targonie-Krytuły

Droga Targonie-Krytuły

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGONIE-KRYTUŁY       Pod koniec sierpnia 2018 r. rozpoczęły się prace na zadaniu inwestycyjnym  „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1670B w miejscowości Targonie-Krytuły”. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Powiatem Białostockim. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, z czego: – 500 000,00 zł to środki własne pochodzące z […]