stypendia

Stypendium

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w […]

73 rocznica powstania

73 Rocznica

Powstanie Warszawskie to wielka data w historii nie tylko Polski, ale i Europy. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Wszystko zaczęło się 1 sierpnia 1944 r., kiedy to 40-50 tys. powstańców stanęło do walki. Powstanie miało trwać kilka dni, jednak przeciągnęło się do ponad dwóch miesięcy. Zginęły w nim setki […]

żniwa

LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW

 Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!        Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dizieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW

50-lecie

50-lecie

Dnia 2 lipca 2017 roku w Sali Widowiskowej w Zawadach ( GOK ) odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ( 50- lecie) , w którym uczestniczyło siedem par z terenu Gminy Zawady, tj: Czytaj więcej o 50-lecie