podpisnaie umowy

Uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego mostu

            Gmina Zawady leży w malowniczej dolinie Narwi. Rzeka ta stanowi częściowo północną granicę gminy oraz granicę dwóch powiatów: białostockiego i monieckiego. Pola uprawne i łąki położone są po obu stronach rzeki, zaś mieszkańcy, w większości rolnicy, muszą mieć zapewniony transport z jednego brzegu na drugi. Chociaż miejscowość Łaś-Toczyłowo w Gminie Zawady i Zajki w […]

stowarzyszenie gmin gornej narwi

SPOTKANIE INFORMACYJNE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020 INFORMACJA

pomocprawna

Pomoc Prawna

Od 1 stycznia 2019 r. pomoc prawna zostanie rozszerzona o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a osobą uprawnioną do korzystania z pomocy jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. LINK  

narew

I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: pn.: „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH): 04.03.2019 – 14.04.2019 roku               Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 30 osób pozostających bez pracy oraz wsparcie utworzenia 21 nowych działalności na obszarze LGD […]

plakat

Badania Mammograficzne

W związku z ogólnopolskim PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia organizowane są BEZPŁATNE badania mammograficzne. Badania będą prowadzone: 27 lutego 2019 r. w godz. 09:00 – 17:00 Urząd Gminy w Zawadach, Plac Wolności 12

święta

Życzenia Świąteczne

Wszystkim mieszkańcom Gminy Zawady na nadchodzący czas Bożego Narodzenia życzę aby w Waszych domach i rodzinach panowała zgoda, wzajemny szacunek i życzliwość, żeby nikt z Was nie był w te Święta samotny i odrzucony. Na nadchodzący 2019 rok życzę zdrowia, dostatku, optymizmu i wiary, że wszystko co najlepsze jest jeszcze przed Wami. Wójt Gminy Zawady […]