FESTYN 05.08.2018

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO informujemy o możliwości  robienia zdjęć podczas w/w imprezy na Placu Wolności w Zawadach, które następnie zostaną zamieszczone na stronie www Urzędu Gminy Zawady.

INTERNET

Przerwa w dostępie do INTERNETU

W najbliższym czasie planowane są prace związane z modernizacją sieci. Dlatego w dniu 21.07.2018 między godziną 00:00 a 06:00, nastąpi przerwa w działaniu Gminnego Internetu.

smieci

Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach

Informacja społeczeństwa zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399) I.    Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zawady jest: MPO Spółka z o.o. 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48 II.  Miejscem […]

azbest

Nabór Wniosków o Dofinansowanie do Demontażu i Usunięcia Wyrobów Zawierających Azbest

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z 2018r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wójt Gminy Zawady powiadamia o możliwości złożenia wniosków w Urzędzie Gminy. załącznik: 1 wszelkie informacje dotyczące skąłdania wniosku pod nr. tel. 857140028 w. 50

Życzenia Wielkanocne

Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa Księdzu Proboszczowi, Wszystkim mieszkańcom, Szanownym Gościom, pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia: Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w […]

Stowarzyszenie Gmin

Wydłużona dodatkowa rekrutacja

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

Umowa na dofinansowanie

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 2018 roku na terenie Gminy Zawady – podpisana umowa na dofinansowanie Już w 2018 roku wybudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna w trzech miejscowościach na terenie Gminy Zawady, tj. w Targoniach Wielkich, Nowych Chlebiotkach i Ciborach Gałeckich. W wyznaczonych miejscach powstaną wiaty i miejsca na ognisko, place zabaw i siłownie […]

ekonomia społeczna

Ekonomia Społeczna-seminarium

„Ekonomia społeczna” Seminarium w Zawadach 30.01.2018 r (wtorek) godz. 10.00        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych zapraszają na bezpłatne seminarium… więcej