Get Adobe Flash player

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Zawadach
 
                   Całkowita wartość inwestycji:                                           1 373 802,34
 
                   Kwota dofinansowania z Europejskiego
                   Funduszu Rozwoju Regionalnego                                    1 023 969,26
 
                  
                   Beneficjent: Gmina Zawady
                                       ul. Plac Wolności 12
                                       16-075 Zawady
 
 
FUDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

 załącznik

 

Polecamy

     e-puap

elektroniczna skrzynka podawcza

mapa

oeeatlas-przyrody

mapa zagrożeń

NOE1

litwa

cdbdkw