Get Adobe Flash player

       GMINA ZAWADY INFORMUJE, ŻE KOMISJA POWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ PRZYSTĘPUJE DO PRAC ZWIĄZANYCH Z SZACOWANIEM STRAT PO STWIERDZENIU SUSZY ROLNICZEJ, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE  W  MAJU, CZERWCU I  LIPCU 2015 R.  ROLNICY, KTÓRYCH UPRAWY ZOSTAŁY USZKODZONE, PROSZENI SĄ O ZGŁASZNIE SIĘ DO URZĘDU GMINY, POKÓJ NR 3 W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30 CELEM ZGŁOSZENIA STRAT NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. PESEL
2. NIP
3. NAKAZ PODATKOWY (RÓWNIEŻ Z INNYCH GMIN JEŚLI POSIADA)
4. NUMER  IDENTYFIKACYJNY GOSPODARSTWA
5. NALEŻY PODAĆ WSZYSTKIE UPRAWY, NIEZALEŻNIE CZY ZOSTAŁY USZKODZONE CZY NIE, ZGODNIE Z WNIOSKIEM O DOPŁATY
6. PISEMNA UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH JEŻELI ZOSTAŁA ZAWARTA
7. ROLNICY PROWADZĄCY PRODUKCJĘ ZWIERZĘCĄ W GOSPODARSTWIE PODAJĄ RÓWNIEŻ
ILOŚĆ I GATUNKI ZWIERZĄT HODOWANYCH W GOSPODARSTWIE PO ZGŁOSZENIU STRAT PRZEZ ROLNIKA KOMISJA DOKONA WIZJI W TERENIE. PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE ZGŁASZANIE SZKÓD.

Polecamy

     e-puap

elektroniczna skrzynka podawcza

mapa

oeeatlas-przyrody

mapa zagrożeń

NOE1

litwa

cdbdkw