Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o odstąpieniu przez Gminę Zawady od zamiaru przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

       Mając na względzie przepis art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440 ze  zm. ) w brzmieniu nadanym mu ustawą  z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. poz. 1342), organizator transportu odstępuje od ogłoszonego zamiaru przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie  z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Polecamy

     e-puap

elektroniczna skrzynka podawcza

mapa

oeeatlas-przyrody

mapa zagrożeń

NOE1

litwa

cdbdkw