RODO

SPRAWY W USC:

 • REJESTRACJA URODZIN

 • ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

 • REJESTRACJA ZGONU

 • WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 • POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 • OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

 • DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA

 • NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

 • WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 • USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 • UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 • SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

 • NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 • ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 • UZNAIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZEGO WSZCZĘTEGO I PRAWOMOCNEGO PO 1 LIPCA 2009 R. Z KRAJU SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

 • UZANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO PO 1 MAJA 2004 R. W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

OD 01.03.2015 ZMIANY W USC: