Badania Wody

Informacje o Jakości Wody

 

BADANIA 2016 r

Ocena obszarowa gminy Zawady

LUTY: ZAWADY  CIBORY

MARZEC: ZAWADY  CIBORY

KWIECIEŃ: ZAWADY  CIBORY

CZERWIEC: ZAWADY/CIBORY wyniki ZAWADY CIBORY

WRZESIEŃ: ZAWADY  CIBORY

PAŹDZIERNIK: ZAWADY  CIBORY

GRUDZIEŃ: ZAWADY  CIBORY

BADANIA 2017 r
LUTY: ZAWADY  CIBORYKWIECIEŃ: ZAWADY  CIBORY

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ W KIERUNKU PROMIENIOTWÓRCZOŚCI: ZAWADY CIBORY

CZERWIEC: ZAWADY  CIBORY

LIPIEC: ZAWADY CIBORY

SIERPIEŃ: ZAWADY  CIBORY wyniki ZAWADY  CIBORY

LISTOPAD: ZAWADY CIBORY

BADANIA 2018 r
MARZEC: WYNIKI FIZYKOCHEMII SUW CIBORY  I ZAWADY

MARZEC: MIKROBIOLOGIA CIBORY  I ZAWADY

MARZEC: WYNIKI z PPIS CIBORY  I ZAWADY

KWIECIEŃ: BADANIE WODY

MAJ: BADANIE WODY

CZERWIEC: MIKROBIOLOGIA CIBORY  I ZAWADY

LIPIEC KOMUNIKAT: CIBORY  I ZAWADY

LIPIEC WYNIKI: CIBORY I ZAWADY

LISTOPAD WYNIKI: CIBORY I ZAWADY BADANIE ŚCIEKÓW: OŚRODEK ZDROWIA, SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

BADANIA 2019 r
LUTY: WYNIKI BADANIA

KWIECIEŃ:  INFORMACJA   WYNIKI:  CIBORY    ZAWADY

CZERWIEC: INFORMACJA

SIERPIEŃ: WYNIK BADANIA

LISTOPAD: WYNIKI: CIBORY     ZAWADY

GRUDZIEŃ: WYNIKI: CIBORY     ZAWADY

BADANIA 2020 r
MAJ: WYNIKI CIBORY ZAWADY

SIERPIEŃ: BADANIE WODY WYNIKI

WRZESIEŃ: WYNIKI CIBORY, ZAWADY

dodany przez: Targoński Tomasz