Cibory-Kołaczki

        Wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zawady.

       W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomżyńskiego.
Historia miejscowości:
       W roku 1421 w aktach sądowych łomżyńskich wymieniony Stiborius de Kołak. Początkowo nazwane Ścibory, od 1471 Cibory.
Położone w dolnym odcinku rzeki Śliny. Wieś powstała w I połowie XV wieku w wyniku rozrostu wsi Cibory, założonej
przed 1421 r. przez Ścibora Kołaka, herbu Kościesza z Kołak. Zamieszkiwana przez Ciborowskich, którzy również obecnie
przeważają wśród mieszkańców wsi. Jedna z wsi okolicy szlacheckiej Cibory, w skład której wchodziły

    Cibory Gołeckie, w 1827 roku 23 domy i 150 mieszkańców
    Cibory-Krupy
    Cibory-Chrzczony, 1827 -10 domów i 100 mieszkańców
    Cibory-Marki
    Cibory-Witki
    Cibory-Kołaczki

     Powierzchnia wymienionych miejscowości wynosiła 1688 morgów.

    W wieku XIX w powiecie łomżyńskim, gmina Chlebiotki, parafia Zawady.
    Historia kościoła:

    Drewniany kościół w stylu barokowym, zbudowany w 1742 r. Pierwotnie w Zawadach. Wielokrotnie remontowany, między innymi
1789-1796, 1813, 1839, 1883. Od roku 1956 po wybudowaniu kościoła w Zawadach nieużytkowany. Przeniesiony na nowe
miejsce w roku 1979.[2]
Obiekty zabytkowe:

Drewniany, barokowy kościół filialny pod wezwaniem Narodzenia N.P. Marii, 2 poł. XVIII, 1979 przeniesiony z Zawad,
nr rej.:346 z 17.11.1974 drewniana dzwonnica, XVIII, 1979 przeniesiona wraz z kościołem z Zawad, nr rej.:347 z 28.11.1974.

[otw_shortcode_button href=”https://gminazawady.pl/miejscowosci/” size=”tiny” icon_type=”general foundicon-left-arrow” icon_position=”left” shape=”round”]wróć[/otw_shortcode_button]

dodany przez: Targoński Tomasz