Łaś-Toczyłowo

          Powstała w roku 1420, kiedy to książę Janusz I nadał 30 włók, zwanych Toczyłowo, nad Narwią Maciejowi i Janowi z Łasi koło Różana. Swe walory przyrodniczo – krajobrazowe wieś zawdzięcza rzece Narew i jej wpływowi na kształtowanie terenu. W latach 70-tych XX wieku rozpoczęto meliorację rzeki, by zapewnić zasilanie w wodę Kombinatowi Wizna, który powstał na obecnym Rezerwacie Bagno Wizna. Rzeka zyskała nowe koryto, a po jej dawnym biegu pozostały liczne starorzecza. Jednym z nich jest tzw. Bielawa. Bagno dawniej zasilane wodą z rzeki, położone jest w lesie ok. 0,5 km od wsi. Z biegiem lat, głównie w skutek opadania poziomu wód gruntowych, akwen zarastał i lustro wodne stawało się mniejsze. Obecnie obszar bagna zajmuje ok. 1 ha, lustro wodne stanowi ok. ¼ tej powierzchni. Bagno jest doskonałą ostoją ptactwa i dzikiej zwierzyny. Miejsce to szczególnie upodobały sobie żurawie, które „stacjonują" na pobliskiej żwirowni.
          Po północnej stronie rzeki wśród łąk i starorzeczy odnajdziemy małą pustynię zwaną Micierewem. Na jej skraju rośnie gaj młodych dębów, które ukrywają w swym cieniu całe połacie konwalii. Pola uprawne i łąki położone są po obu stronach rzeki, toteż konieczne było zapewnienie „środka" do przemieszczania się z jednego brzegu na drugi. Rozwiązaniem tego problemu był prom, który umożliwiał przewóz osób oraz powozów konnych z plonami. Na początku 1982 roku rozpoczęto budowę drewnianego mostu, którą zakończono rok później. Po piętnastu latach most uległ znacznemu zniszczeniu.W latach 1999-2000 odbudowano nowy most, również z drewna.
         W lesie, niedaleko wsi Łaś Toczyłowo, przy trasie Łomża – Białystok, znajduje się Łysa Góra. Jest to miejsce poświęcone pamięci zamordowanych 13 lipca 1943 roku mieszkańców wsi Zawad i Laskowca.

[otw_shortcode_button href=”https://gminazawady.pl/miejscowosci/” size=”tiny” icon_type=”general foundicon-left-arrow” icon_position=”left” shape=”round”]wróć[/otw_shortcode_button]

dodany przez: Targoński Tomasz