Życzenia Wielkanocne

pocztowka

Na radosne Święta Zmartwychwstania
naszego Pana Jezusa Chrystusa
Księdzu Proboszczowi, Wszystkim mieszkańcom,
Szanownym Gościom,
pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełnia Was prawdziwym pokojem,
niech daje siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami
i błogosławieństwem.
Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,
w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych
i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii
i w drugim człowieku.
Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania.
Alleluja !

Życzy
Krzysztof Wądołowski

Wójt Gminy Zawady

dodany przez: Targoński Tomasz