Nabór Wniosków o Dofinansowanie do Demontażu i Usunięcia Wyrobów Zawierających Azbest

azbestW związku z możliwością uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z 2018r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wójt Gminy Zawady powiadamia o możliwości złożenia wniosków w Urzędzie Gminy.

załącznik: 1

wszelkie informacje dotyczące skąłdania wniosku pod nr. tel. 857140028 w. 50

dodany przez: Targoński Tomasz