11 LISTOPADA

Dnia 11 listopada 2018 r. w Zawadach odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach z udziałem pocztów sztandarowych. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele Gminy Zawady na czele z Wójtem – Krzysztofem Wądołowskim, przedstawiciele samorządu terytorialnego, nauczyciele, strażacy z OSP w Zawadach oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.
Po Mszy Świętej uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II  w Zawadach przygotowali przedstawienie pt.: „Polsko, bądź wolna” , w którym wierszem i piosenką uczcili Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Następnie wszyscy zgromadzeni udali się w pochodzie do parku w Zawadach aby przy pamiątkowym obelisku złożyć okolicznościowe wiązanki.
Wójt Gminy Zawady wygłosił krótkie przemówienie, w którym przypomniał jak ważna jest przeszłość naszej ojczyzny, dzięki której możemy żyć w wolnym kraju. Kończąc przemówienie zaapelował o pokój i wspólną pracę na rzecz naszej „Małej Ojczyźnie”
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zgromadzeni na uroczystościach otrzymali zaproszenie do Sali Widowiskowej na ciepła grochówkę.
Dziękujemy za przybycie.

GALERIA

dodany przez: Targoński Tomasz