KONKURS SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

ODPADY

Regulamin konkursu na najlepszą organizację
zbiórki i segregację surowców wtórnych:

1. Cel konkursu:

1. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez:
2. Utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji;
3. Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych;
4. Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu;

2. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zawadach i Urząd Gminy Zawady.

3. Zasady konkursu:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Zawadach ,
 • Konkurs obejmuje segregację surowców wtórnych w zakresie:
  – tworzywa sztuczne
  – makulatura;
  – szkło (butelki, słoiki);
 • Odpady odbierane będą w dniu 20.III.2020 r. na terenie placu dawnego SKR-u;
 • Wszystkie odpady muszą być zapakowane w odpowiedni kolor worków, które dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy w Zawadach.

4. Kryteria oceny:

 • Suma ilości wszystkich zebranych surowców wtórnych wyrażona w kg.

5. Nagrody:

Zwycięzcy – trzy pierwsze miejsca – za największą ilość posegregowanych surowców wtórnych otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wójta Gminy Zawady.

6. Komisja konkursowa:
1. Komisję konkursową powoła Wójt Gminy.
2. Komisja dokona oceny ilości zebranych odpadów

dodany przez: Targoński Tomasz