plac zabaw

OTWARCIE TRZECIEGO PLACU ZABAW W GMINIE ZAWADY

      W poniedziałek 3 września 2018 r. odbyło się kolejne otwarcie, poświęcenie i oddanie do użytku nowego placu zabaw, tym razem w miejscowości Cibory Gałeckie.
      Jest to ostatni z trzech tego typu obiektów które powstały w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Zawady” sfinansowanego z budżetu Gminy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 
      W uroczystym otwarciu wzięli udział: Wójt Gminy Zawady – Krzysztof Wądołowski, Przewodniczący Rady Gminy Zawady – Dariusz Targoński oraz proboszcz parafii Zawady -  ks. Stanisław Przygoda.

ZDJĘCIA