Targonie-KrytułyPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGONIE-KRYTUŁY

      Pod koniec sierpnia 2018 r. rozpoczęły się prace na zadaniu inwestycyjnym  „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1670B w miejscowości Targonie-Krytuły”.
Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Powiatem Białostockim. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, z czego:
- 500 000,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Gminy Zawady /50% wartości zadania/
- 500 000,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Powiatu Białostockiego /50% wartości zadania/.
      Podczas przekazania placu budowy władze gminy podkreśliły, że priorytetem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Targonie-Krytuły. Zakres robót obejmuje:
- wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącym bruku oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku drogi o długości 800 metrów;
- zebranie poboczy oraz wykonanie nowych poboczy z kruszywa naturalnego.
      Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze w miesiącu wrześniu 2018 r.

ZDJĘCIA