Aktywna TablicaProgram rządowy Aktywna tablica 2018

      Gmina Zawady  w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.  W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 3 zestawy interaktywne w skład których wchodzą: tablice interaktywne, projektory z uchwytami. Wyżej wymienione pomoce dydaktyczne zostały zakupione i przekazane do  Szkoły Podstawowej w Zawadach im. Jana Pawła II. Celem programu „Aktywna tablica” jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wartość dofinansowania:
Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł 17 500 zł w tym:
 - 14 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa
 - 3 500,00 zł – wkład własny organu prowadzącego tj. środki pochodzące z budżetu gminy.
Więcej informacji o programie: http://www.aktywnatablica.org/

ZDJĘCIA