Targonie-Krytuły       W dniu 01.10.2018 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców wsi Targonie- Krytuły.  W obecności władz Gminy Zawady, mieszkańców wsi oraz przewodniczącego Rady Gminy dokonano otwarcia oraz poświęcenia drogi powiatowej w miejscowości Targonie- Krytuły.
      W ramach inwestycji wykonano:
      -warstwę wyrównawczą na istniejącym bruku oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku drogi 800 metrów;
      -zebrano pobocza oraz wykonano nowe pobocza z kruszywa naturalnego.
      Poświęcenia, poprzedzonego modlitwą o bezpieczeństwo podróżujących dokonał proboszcz ks. Stanisław Przygoda. Przebudowa drogi była bardzo potrzebna mieszkańcom z racji na dotychczasową zła przejezdność, na którą narzekał każdy podróżujący.
      Łączny koszt inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, z czego:
      – 500 000,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Gminy Zawady /50% wartości zadania/
      – 500 000,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu Powiatu Białostockiego /50% wartości zadania/.

GALERIA