Podlaski Urząd Wojewódzki

      Wójt Gminy Zawady w dniu 08.10.2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Dotacja dla OSP Zawady wyniosła 9 642,60 zł (99%) ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa podlaskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wkład własny Gminy Zawady wyniósł 97,40 zł (1%).
Środki przeznaczone są na zakup:
      -torby ratowniczej,
      -zestaw uniwers pokrowców ochronnych na ostre narzędzia,
      -podpór uniwersalnych,
      -parawanu.
Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

GALERIA