W dniu 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Zawady. Obrady prowadził radny senior Kazimierz Grabowski, w sesji uczestniczyła także przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Zawadach Pani Teresa Elżbieta Szymańska. Obrady sesji uświetnili swoją obecnością:       Zdzisław Łukaszewicz- Radny Powiatu Białostockiego       Adam Backiel- Radny Powiatu Białostockiego       Sebastian Łukaszewicz- Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego       Mariusz Dudziński- Burmistrz Tykocina       Dariusz Modzelewski- Wójt Gminy Rutki       Agnieszka Konopka-Wappa- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopkach-Pokrzywnicy       ks. Andrzej Godlewski- Administrator Parafii Nowe Chlebiotki          Podczas uroczystej sesji radni złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenie o wyborze na funkcję radnego. Kolejnym etapem sesji było przyjęcie ślubowania przez Wójta Gminy Zawady Pana Krzysztofa Wądołowskiego i przekazania mu stosownego zaświadczenia o wyborze w/w stanowisko. Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady Gminy Zawady. W tym celu powołano komisję skrutacyjną, której zadaniem było przeprowadzenie tajnego głosowania i sporządzenie protokołu. Radni zgłosili dwie kandydatury. W tajnym głosowaniu na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Zawady ponownie wybrano Pana Dariusza Targońskiego, który otrzymał 9 głosów a jego kontrkandydat - 6 głosów. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zawady został Pan Ireneusz Czarnowski. Zarówno Wójt jak i Przewodniczący po ślubowaniu podziękowali za ponowny wybór i zapewnili o dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. W skład VIII kadencji Rady Gminy Zawady weszli radni: - Targoński Dariusz; - Ireneusz Czarnowski; - Wacław Zambrzycki; - Paweł Kulesza; - Grzegorz Zajkowski; - Kazimierz Grabowski; - Tadeusz Grabowski; - Mateusz Zalewski; - Agata Żebrowska; - Elżbieta Bielska; - Janusz Konopka; - Michał Zajkowski; - Michał Grabowski; - Grzegorz Kulikowski; - Adam Wilczewski. GALERIA