narew ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: pn.: „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH): 04.03.2019 – 14.04.2019 roku

              Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 30 osób pozostających bez pracy oraz wsparcie utworzenia 21 nowych działalności na obszarze LGD N.A.R.E.W. poprzez kompleksowe wsparcie doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe. Wszystkie INFORMACJE i ZAŁĄCZNIKI.