stowarzyszenie gmin gornej narwiZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!

REKRUTACJA TRWA DO 31.05.2019 ROKU !!!

INFORMACJA