podpisnaie umowy            Gmina Zawady leży w malowniczej dolinie Narwi. Rzeka ta stanowi częściowo północną granicę gminy oraz granicę dwóch powiatów: białostockiego i monieckiego. Pola uprawne i łąki położone są po obu stronach rzeki, zaś mieszkańcy, w większości rolnicy, muszą mieć zapewniony transport z jednego brzegu na drugi. Chociaż miejscowość Łaś-Toczyłowo w Gminie Zawady i Zajki w Gminie Trzcianne dzieli niespełna 1 km, objazd przez najbliższy most w Strękowej Górze wydłuża tę odległość do 14 km. Przeprawy dawniej były możliwe dzięki promowi w miejscowości Łaś-Toczyłowo i mostu w miejscowości Strękowa Góra. Aby ułatwić przeprawy przez Narew, z początkiem 1982 roku rozpoczęto budowę drewnianego mostu w Łasi-Toczyłowo. Jego budowę zakończono rok później. Po piętnastu latach uległ on znacznemu zniszczeniu. W latach 1999-2000 zbudowano nowy most, również z drewna. Ten wielokrotnie poddawany był remontom. W wyniku klęski żywiołowej, most w 2017 roku uległ poważnemu uszkodzeniu i został zamknięty. Mieszkańcy zmuszeni byli ponownie korzystać z objazdu, który generuje duże koszty i powoduje stratę cennego czasu. Przez dwa lata władze gminy Zawady, z Krzysztofem Wądołowskim - Wójtem Gminy Zawady na czele dokładały wszelkich starań, by pozyskać fundusze zewnętrzne, na budowę nowego mostu. Dzięki przychylności Pana Posła Krzysztofa Jurgiela, ówczesnego Ministra Rolnictwa, Pana Wicewojewody Jana Zabielskiego udało się pozyskać dotację w wysokości 1 807 000, 00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych, stanowiącą 80% wartości zadania, którymi dysponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wkład własny Gminy Zawady wynosi 474 000, 00 zł. Uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego mostu drogowego wraz z rozbiórką mostu istniejącego nastąpiło w dniu 7 maja 2019 roku przy starym moście, w którym uczestniczyli: - Pan Poseł Krzysztof Jurgiel – były minister rolnictwa, kandydat na Posła do Europarlamentu, - Pan Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP, - Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, - Pan Sebastian Łukaszewicz – radny Sejmiku Wojewódzkiego, - Pan Zdzisław Łukaszewicz - członek Zarządu Powiatu Białostockiego, - Pana Marek Szydłowski – Wójt Gminy Trzcianne, - Pan Profesor Henryk Wnorowski, - Pan Dariusz Targoński – Przewodniczący Radny Gminy Zawady, - Pan Ireneusz Czarnowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zawady, - Pan Michał Zajkowski – radny Rady Gminy Zawady, - Pan Zdzisław Grabowski – sołtys miejscowości Łaś-Toczyłowo, - Pani Teresa Klepacka, była radna Rady Gminy Zawady, - Pan Ireneusz Toczyłowski – wykonawca inwestycji, - Pan Dariusz Lendzioszek – autor projektu nowego mostu. Zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych termin zakończenia budowy określony został na 31 października 2019 roku. Tym samym okoliczni rolnicy będą mogli korzystać z nowego mostu już w listopadzie 2019 roku. GALERIA