Fotowoltaika Informacja – przewidywany grant na fotowoltaika i/lub kolektory słoneczne Gmina Zawady zamierza przygotować wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.. Program przewiduje dofinansowanie w formie grantu dla mieszkańców Gminy w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Proszę wziąć pod uwagę fakt ,że mieszkaniec decydując się na udział w grancie będzie zobowiązany zapłacić 35% kosztów wybranej przez siebie instalacji. Przykładowo średnia cena instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem dla 1 kw to od 4 – 5,5 tys zł czyli grantobiorca płaci około 5000zł x 35% = 1750zł za 1 kw jeśli zdecyduje się na instalację 5 kw trzeba zapłacić będzie 8750zł wkładu własnego. Średnia cena kolektorów słonecznych z wymiennikiem 300 litrów wraz z montażem to koszt od 15 tys zł więc grantobiorca będzie zobowiązany przyjmując średnią cenę 15000 zł zapłacić 15000zł x 35% = 5250 zł Grant przyznawany będzie grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji OZE (panele fotowoltaiczne i/lub kolektory słoneczne) Aby rozliczyć grant, mieszkaniec będzie zobowiązany potwierdzić dokonany przez siebie zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty), UWAGA: wszystkie koszty kwalifikowane refundowane będą po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę oraz podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Instalacji nie można wykorzystać na potrzeby działalności gospodarczej oraz rolniczej. Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd deklaracji przystąpienia do projektu przez mieszkańców Gminy Zawady aby można było ocenić zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców potencjalnych odbiorców grantu na instalację OZE. • Instalacja fotowoltaiczna • Instalacja kolektory słoneczne (solary) W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania inwestycji w formie grantu winni złożyć stosowną deklarację w Urzędzie Gminy Zawady. Ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady lub drogą mailową podpisać , zeskanować i przesłać na adres mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W terminie do 17 stycznia 2020 r. Projekt będzie realizowany pod warunkiem pozyskania przez Gminę Zawady dofinansowania z Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Kwalifikacja uczestników projektu grantowego odbędzie się po zebraniu ankiet na podstawie regulaminu określonego przed uzyskaniem dofinansowania. Proszę wypełnić i podpisać wersję papierową i dostarczyć do Urzędu Gminy w Zawadach, ul. Plac Wolności 12 , 16-075 Zawady, pok. 3 lub wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną ankietę można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17.01.2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawady, pokój nr 3. Druk deklaracji.