Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych