Wójt Gminy Zawady ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. ZAŁĄCZNIK