Posterunek Policji w Tykocinie informuje, iż na terenie Gminy Zawady na trasie pomiędzy miejscowościami Stare Chlebiotki- Nowe Chlebiotki- Wieczorki wdrożony został Plan Priorytetowy, który zakłada, iż w porze wieczorowo-nocnej we wszystkie dni tygodnia piesi oraz rowerzyści poza obszarem zabudowanym mają obowiązek używania w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych. Nie stosowanie się do powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny w wysokości 500 zł zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym. [...]