informacja Urząd Gminy Zawady ogłasza nabór grantobiorców projektu grantowego pt:Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady”.   Projekt zapewnia, iż mieszkaniec rozumiany jako grantobiorca otrzyma dofinansowanie na maksymalnym poziomie  dofinansowania, które wynosi  do 65% wydatków kwalifikowanych lub zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.

ZAŁĄCZNIKI