INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Program "Czyste Powietrze" jest odpowiedzią na problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, szczególnie w okresie grzewczym, który jest poważnym wyzwaniem dla środowiska i zdrowia publicznego. Poprzez finansowanie i wspieranie działań proekologicznych, program ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów PM10 i PM2.5, oraz innych szkodliwych substancji. Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” obejmuje między innymi wymianę starych kotłów na paliwa stałe na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, przeprowadzenie termomodernizacji budynków lub instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii do ogrzewania wody i pomieszczeń.

 

Poniżej zamieszczamy przydatne linki, pod którym można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi Programu „Czyste Powietrze”:

https://wfosigw.bialystok.pl/czyste-powietrze/

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/na-co-i-ile