Kadencja obecnych Sołtysów i członków Rad Sołeckich przypadająca na lata 2019