informacja

Urząd Gminy Zawady ogłasza nabór uzupełniający

Urząd Gminy Zawady ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pt „Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” W związku z tym, iż wciąż są środki dostępne w postaci grantów w powyższym projekcie na instalację kolektorów słonecznych. Od 1 czerwca prowadzony jest nabór uzupełniający grantobiorców. Liczymy, że w miesiącach czerwiec i lipiec lista […]

informacja

Urząd Gminy Zawady ogłasza

Urząd Gminy Zawady ogłasza, że w wyniku naboru grantobiorców projektu grantowego pt:„Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” ustalono listy osób zakwalifikowanych do projektu. Podczas prac Biura Projektu opiniującej formalnie i merytorycznie złożone wnioski w ramach otwartego naboru do projektu grantowego pt: „Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” […]

ogłoszenia o prace

ZAMKNIĘCIE DROGI

Zawady dn. 25.05.2021 e. INFORMACJA ZAMKNIĘCIE DROGI W związku z robotami drogowymi związanymi z "Przebudową drogi powiatowej Nr 1973B Mężenin– Chlebiotki– do drogi nr 64 Etap I" Wójt Gminy Zawady informuje, że w godz. 6:00- 17:00 w dniach środa, czwartek, piątek 26.05- 28.05.2021 r. nastąpi zamknięcie drogi na odcinku od zjazdu do Starego Grabowa do […]

Mała Retencja

„WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”     Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń.   Projekt […]