podpisnaie umowy

Uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego mostu

            Gmina Zawady leży w malowniczej dolinie Narwi. Rzeka ta stanowi częściowo północną granicę gminy oraz granicę dwóch powiatów: białostockiego i monieckiego. Pola uprawne i łąki położone są po obu stronach rzeki, zaś mieszkańcy, w większości rolnicy, muszą mieć zapewniony transport z jednego brzegu na drugi. Chociaż miejscowość Łaś-Toczyłowo w Gminie Zawady i Zajki w […]

stowarzyszenie gmin gornej narwi

SPOTKANIE INFORMACYJNE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!! REKRUTACJA TRWA DO 31.05.2019 ROKU !!! INFORMACJA

pomocprawna

Pomoc Prawna

Od 1 stycznia 2019 r. pomoc prawna zostanie rozszerzona o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a osobą uprawnioną do korzystania z pomocy jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. LINK