folia

USUWANIE FOLII …

USUWANIE FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Wójt Gminy Zawady informuje, iż gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu […]

MOST

Otwarcie Mostu

Otwarcie nowego mostu w Łasi-Toczyłowo. W piątek, 8 listopada 2019 roku, odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego mostu w miejscowości Łaś-Toczyłowo na rzece Narew. Licznie zgromadzonych mieszkańców wsi Łaś-Toczyłowo, Zajk i okolicznych miejscowości, powitał Krzysztof Wądołowski – Wójt Gminy Zawady. Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzeniu inwestycji do realizacji. W uroczystym otwarciu mostu wzięło udział […]

podpisnaie umowy

Uroczyste podpisanie umowy na budowę nowego mostu

            Gmina Zawady leży w malowniczej dolinie Narwi. Rzeka ta stanowi częściowo północną granicę gminy oraz granicę dwóch powiatów: białostockiego i monieckiego. Pola uprawne i łąki położone są po obu stronach rzeki, zaś mieszkańcy, w większości rolnicy, muszą mieć zapewniony transport z jednego brzegu na drugi. Chociaż miejscowość Łaś-Toczyłowo w Gminie Zawady i Zajki w […]