ogłoszenia o prace

ZAMKNIĘCIE DROGI

Zawady dn. 25.05.2021 e. INFORMACJA ZAMKNIĘCIE DROGI W związku z robotami drogowymi związanymi z "Przebudową drogi powiatowej Nr 1973B Mężenin– Chlebiotki– do drogi nr 64 Etap I" Wójt Gminy Zawady informuje, że w godz. 6:00- 17:00 w dniach środa, czwartek, piątek 26.05- 28.05.2021 r. nastąpi zamknięcie drogi na odcinku od zjazdu do Starego Grabowa do […]

Mała Retencja

„WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”     Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń.   Projekt […]

elektroniczny Urząd Skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyłączenie się do działań informacyjnych które obecnie prowadzimy i które dotyczą usług Krajowej Administracji Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz e- Urzędu Skarbowego. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w naszym kraju zależy nam, aby informacje dotyczące wyżej wymienionych usług […]

Posterunek Policji w Tykocinie informuje

Posterunek Policji w Tykocinie informuje, iż na terenie Gminy Zawady na trasie pomiędzy miejscowościami Stare Chlebiotki- Nowe Chlebiotki- Wieczorki wdrożony został Plan Priorytetowy, który zakłada, iż w porze wieczorowo-nocnej we wszystkie dni tygodnia piesi oraz rowerzyści poza obszarem zabudowanym mają obowiązek używania w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych. Nie stosowanie się […]