informacja

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zawady         W związku z rozprzestrzenianiem się Koronowirusa, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców oraz pracowników urzędu, proszę o załatwianie spraw w formie elektronicznej sekretariat@gminazawady.pl lub telefonicznie 85 714 00 28. Wiele spraw można załatwić bez osobistych wizyt w urzędzie.        Apeluję również do rodziców dzieci, które mają czas wolny od […]

ODPADY

KONKURS SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Regulamin konkursu na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych: 1. Cel konkursu: 1. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez: 2. Utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji; 3. Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych; 4. Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania […]

PIT za 2019

ROZLICZ PIT z URZĘDEM GMINY ZAWADY

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w gminie Zawady w gminie Zawady

Fotowoltaika

Dofinansowanie

Informacja – przewidywany grant na fotowoltaika i/lub kolektory słoneczne Gmina Zawady zamierza przygotować wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem […]

folia

USUWANIE FOLII …

USUWANIE FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Wójt Gminy Zawady informuje, iż gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu […]