Dziękujemy za przybycie

      W dniu 5 sierpnia 2018r. odbył się w Zawadach Festyn rodzinny z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęcie festynu poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach, skąd wszyscy zgromadzeni udali się do Parku, w którym poświęcono nowo postawiony krzyż upamiętniający tak ważną dla Polaków rocznicę. Pracownicy Urzędu Gminy rozdawali okolicznościowe […]

FESTYN 05.08.2018

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO informujemy o możliwości  robienia zdjęć podczas w/w imprezy na Placu Wolności w Zawadach, które następnie zostaną zamieszczone na stronie www Urzędu Gminy Zawady.

INTERNET

Przerwa w dostępie do INTERNETU

W najbliższym czasie planowane są prace związane z modernizacją sieci. Dlatego w dniu 21.07.2018 między godziną 00:00 a 06:00, nastąpi przerwa w działaniu Gminnego Internetu.

smieci

Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach

Informacja społeczeństwa zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399) I.    Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zawady jest: MPO Spółka z o.o. 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48 II.  Miejscem […]

azbest

Nabór Wniosków o Dofinansowanie do Demontażu i Usunięcia Wyrobów Zawierających Azbest

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z 2018r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wójt Gminy Zawady powiadamia o możliwości złożenia wniosków w Urzędzie Gminy. załącznik: 1 wszelkie informacje dotyczące skąłdania wniosku pod nr. tel. 857140028 w. 50

Życzenia Wielkanocne

Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa Księdzu Proboszczowi, Wszystkim mieszkańcom, Szanownym Gościom, pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia: Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w […]

Stowarzyszenie Gmin

Wydłużona dodatkowa rekrutacja

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.